UAB VARIMONTA buvo įsteigta 1978 m. Iki 1991 m. balandžio mėn. Ji vadinosi Pirmoji Maskvos montavimo valdybos „Dvigatelmontaž” Pabaltijo baras Nr.8; nuo 1991 iki 1994 m. – Mažeikių valstybinė variklių montavimo įmonė; nuo 1994 – UAB „Varimonta”.

Šiuo metu įmonės darbų sritys yra tokios: specialieji statybos darbai; mechanikos darbai;

šilumos (garo ir vandens šildymo katilų, slėginių indų , slėginių garotiekių bei karšto vandens vamzdynų, degiąsias dujas naudojančių pramoninių įrenginių ir jų įrangos); naftos, naftos produktų (pavojingų medžiagų slėginių vamzdynų, stacionariųjų talpyklų ir jų įrangos); suskystintų naftos dujų (pavojingų medžiagų stacionariųjų talpyklų, slėginių indų ir vamzdynų bei jų įrangos) eksploatavimo, montavimo ir gamybos darbai. Metalo konstrukcijų gamyba ir montavimas bei remontas.

Per 20 metų rinkoje laikotarpį, įgijome didžiulę patirtį vykdant specialiuosius statybos darbus – montuojant ir remontuojant metalo konstrukcijas, technologinius vamzdynus, talpyklas ir įrenginius. Turima šiuolaikiška montavimo darbų atlikimo ir kokybės kontrolės įranga bei aukšta darbuotojų kvalifikacija leidžia atlikti sudėtingiausius šio pobūdžio darbus, todėl užsakovų esame vertinami dėl išskirtinio požiūrio į jų reikalavimus. Darbus vykdome Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse.

PAGRINDINĖS GAMYBINĖS VEIKLOS KRYPTYS:

  • slėginių vamzdynų su technologiniais įrenginiais montavimas ir remontas;
  • garo ir karšto vandens vamzdynų montavimas ir remontas;
  • siurblinių montavimas ir remontas;
  • metalinių naftos ir naftos produktų bei kitų pavojingų medžiagų talpyklų montavimas ir remontas;
  • naftos perdirbimo įrenginių montavimas ir remontas;
  • šilumokaičių ir slėginių indų montavimas ir remontas;
  • metalo konstrukcijų gamyba ir montavimas;
  • suvirintų sujungimų terminis apdorojimas.

Įmonės kvalifikaciją patvirtina Lietuvos institucijų išduotos licencijos ir atestatai šiems darbams atlikti. Nuo 2012 metų paslaugų teikimo kokybę patvirtina įmonėje įdiegta Metalų lydomojo suvirinimo kokybės vadybos sistema pagal standartą LST ENISO3834‑2:2005, Kokybės ir Aplinkos vadybos sistema pagal standartus LSTENISO9001:2008 ir LSTENISO14001:2004.

Aukštą kvalifikaciją turintys darbuotojai – vertingiausias bendrovės turtas. Mes vertiname kiekvieno darbuotojo profesionalumą ir norą tobulėti. Komandinis darbas, pagarba vienas kitam, glaudus vadovų ir darbuotojų bendradarbiavimas, geras psichologinis klimatas – pagrindiniai veiksniai, nulemiantys bendrovės sėkmę